• Μέλος του ΑPA ( American Psychological Association ).
  • Μέλος του ΙΑΑP ( International Association of Applied Psychology).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονομάζομαι Αθηνά Συρανίδη και είμαι κάτοχος ΜSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi της Ιταλίας , καθώς και κάτοχος BSc ( Hons) Ψυχολογίας από το Οpen University – Milton Keynes της Μ.Βρετανίας . Η πανεπιστημιακή μου εκπαίδευση περιλαμβάνει την μεθοδολογία και έρευνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς , τις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις και εφαρμογή της Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας και της Ψυχανάλυσης συμμετέχοντας σε ψυχολογικά πειράματα γνωστικών λειτουργειών στο Πανεπιστήμιο του Brighton και σε ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ατόμων με δυσλειτουργική συμπεριφορά. Επιπρόσθετα, είμαι κάτοχος Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων απότο Τμήμα Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας    με κλινική εκπαίδευση και κατάρτιση στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα , καθώς και κάτοχος Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης , έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και είμαι κάτοχος Μaster Practinioner στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό .

  • ΜSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Guglielmo Marconi University – Italy
  • BSc Ψυχολογίας – The Open University -Milton Keynes- UK

Νιώσε καλύτερα, γίνε καλύτερα.ΚΛΕΊΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΎ

“Να είστε περήφανοι για τις πληγές σας.
Να είστε περήφανοι, που τα καταφέρατε.
Να είστε περήφανοι, που ακόμα δεν τα καταφέρατε αλλά προσπαθείτε.
Να είστε περήφανοι, που λυγίσατε.
Να είστε περήφανοι, που αποτύχατε μα και που επιτύχατε.
Να είστε περήφανοι”.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας, που ασχολείται με την αποκατάσταση και ισορροπία της ψυχικής υγείας του ατόμου , ώστε να είναι λειτουργικό και αποδοτικό στην καθημερινότητα του. Η ψυχική υγεία του ατόμου πολλές φορές κλονίζεται από διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος του , όπως είναι η οικογένεια και οι διαπροσωπικές του σχέσεις , αλλά και από την συναναστροφή και

συνύπαρξη του με άλλα άτομα του ευρύτερου κοινωνικού τομέα ( εργασία , κοινωνικό περιβάλλον ).Ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος μέσα από ορισμένες διεργασίες και τεχνικές αντιμετώπισης των δυσκολιών , συμβάλλει στην βελτίωση  και αποκατάσταση των δυσμενών παραγόντων , που οδηγούν το άτομο σε απόγνωση και αβεβαιότητα. Μέσα από ένα θεραπευτικό πλαίσιο συνεργασίας βοηθάει το άτομο να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του με σκοπό να μπορέσει να ανακαλύψει τον εαυτό του και τις ικανότητες του σε όλους τους τομείς (οικογένεια , σχέσεις , επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον).Οι συνεδρίες με τον Συμβουλευτικό Ψυχολόγο βοηθούν άτομα χωρίς κάποια σοβαρή  ψυχική νόσο να  αντιμετωπίσουν ήπια ή μέτριας έντασης δυσκολίες. Οι Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι εργάζονται σε ατομικό , ομαδικό , οικογενειακό και οργανωτικό επίπεδο .

Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί πολύτιμη παρέμβαση στη δυσλειτουργία εντός των μελών μιας οικογένειας.
Όταν ένα παιδί εμφανίσει ψυχολογικό σύμπτωμα (συναισθηματική ή/και συμπεριφορική δυσκολία) -και αφού αποκλειστεί η ύπαρξη ιατρικού ευρήματος-, το σύμπτωμα αυτό συχνά αποτελεί την έκφραση μιας δυσλειτουργίας εντός του οικογενειακού συστήματος.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι προνόμιο. Είναι συμπυκνωμένη ψυχοθεραπεία. Είναι η δυνατότητα να δουλεύονται συγχρόνως πολλά και διαφορετικά θέματα που δυσκολεύουν, συγκινούν, αγγίζουν και επηρεάζουν τον ψυχισμό όλων των ανθρώπων, καθώς σύντομα τα θεραπευόμενα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν αναγνωρίζουν πως όλα τα θέματα είναι κοινά. Πως όλων οι ιστορίες αφορούν όλους.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεραπεία ζευγαριού

Το συντροφικό ζευγάρι αξίζει να είναι η σημαντικότερη σχέση στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η σχέση που σχηματίζεται για να δίνει χαρά, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ασφάλεια, αγάπη, έρωτα, πάθος, οικειότητα, φιλία, αποδοχή, κατανόηση και ανάπτυξη στους συντρόφους. Όπως κάθε συμφωνία στη ζωή, έτσι και αυτή των συντρόφων, έχει τους δικούς της όρους, που ρητά ή άρρητα έχουν διαμορφωθεί από τα πρόσωπα που τη δημιούργησαν.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ατομική ψυχοθεραπεία

Η θεραπεύτρια με σεβασμό συμπορεύεται και ενθαρρύνει το βίωμα μιας ανοδικής ζωής, που βάζει υγιείς στόχους και εργάζεται προς αυτούς. Από τη διερεύνηση των ίδιων των στόχων ως και τη σοβαρή τους κατάκτηση, στη διεργασία είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνήσιου θεραπευτικού αιτήματος από πλευράς του ενδιαφερόμενου προσώπου. 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρώτο ραντεβού:

Το πρώτο ραντεβού αποτελεί την έναρξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην ψυχολόγο και το/α πρόσωπο/α που την προσεγγίζει, με στόχο την από κοινού διερεύνηση ενός προορισμού, ενός κλειδιού. Συνήθως η πρώτη αυτή συνεδρία περιλαμβάνει τη λήψη κάποιων πληροφοριών για την πορεία ζωής του ενδιαφερόμενου προσώπου/συνόλου και την παρουσίαση της δυσκολίας που στο σήμερα βιώνει. Είναι πολύ πιθανό αυτή η πρώτη συνάντηση και το καθρέφτισμα της ψυχολόγου πάνω στα λόγια του ενδιαφερόμενου προσώπου να του προσφέρουν τα κλειδιά που αναζητά για να ανοίξει διαφορετικές πόρτες και μονοπάτια που θα το πάνε παραπέρα.

Σε κάποιες περιπτώσεις το πρόσωπο/σύνολο επιθυμεί και ζητά βαθύτερη και εκτενέστερη διεργασία για να κατανοήσει και να βρει λύσεις σε κεντρικά ζητήματα ζωής. Μετά τη λήξη του πρώτου ραντεβού μπορεί να ξανακαλέσει όποτε το θελήσει και να ζητήσει ένα επόμενο ραντεβού ή να αρχίσει το πολύτιμο ταξίδι της ψυχοθεραπείας.