Οι προσωπικές σχέσεις έχουν μεγάλη σπουδαιότητα στην ζωή του ατόμου. Υπάρχει μια εσωτερική ανάγκη για τη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών και εμπειριών ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι για την ψυχική ισορροπία του. Η διάρκεια μιας σχέσης βασίζεται σε πολλούς παράγοντες .

Η δέσμευση και η αφοσίωση είναι το επακόλουθο μια υγιούς επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων , οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη της σχέσης τους δηλαδή όλα όσα τους προσφέρει η σχέση τους και τους κάνει να νιώθουν χαρά και ευτυχία . Η ισοτιμία σε μια σχέση βοηθά στην εξισορρόπηση των ρόλων που έχει ο καθένας . Με λίγα λόγια όταν κάποιος απολαμβάνει λιγότερα και ο άλλος περισσότερα , όταν ο ένας νιώθει δυστυχία και ο άλλος ευτυχία δεν υφίσταται ουσιαστική σχέση . Οι μακροχρόνιες σχέσεις στηρίζονται κατά βάση στο ίσο μοίρασμα των συναισθημάτων και της ικανοποίησης .

Είναι ένα είδος ανταλλαγής και επιβράβευσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει η επιθυμία για κινητοποίηση να απολαμβάνουν και οι δύο σε ίσο βαθμό τα οφέλη της σχέσης τους.

Πολλές φορές κάποια άτομα παραμένουν σε μια σχέση , η οποία τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα και βιώνουν την απαξίωση και την αδιαφορία . Εξαρτάται από την ικανότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος να αντιλαμβάνεται όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει μια κακή σχέση στην ζωή του. Δεν αρκούν μόνο τα συναισθήματα και η αγάπη που νιώθει κάποιος .Πρέπει να συμβαίνει και από τις δύο πλευρές το ίδιο . Σε διαφορετική περίπτωση ο ένας απολαμβάνει την αγάπη και το ενδιαφέρον, ενώ ο άλλος βιώνει την αδιαφορία και τη δυστυχία , κάτι που καθιστά την σχέση ανύπαρκτη.

Οι μακροχρόνιες ουσιαστικές σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία , στον συναισθηματικό δεσμό που προκύπτει με το πέρασμα των χρόνων , στον σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου . Η ελευθερία σε μια σχέση είναι εξίσου σημαντική .

Η σχέση δεν μπορεί να είναι φυλακή ή τιμωρία . Πρέπει να εξελίσσεται στο χρόνο διατηρώντας τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά . Αυτό σημαίνει ότι οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές σε κάθε ηλικία . Σε νεαρή ηλικία το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εμφάνιση , στο πάθος στις ωραίες στιγμές . Σε μεγαλύτερες ηλικίες παίζει ρόλο αφοσίωση , η βαθιά αγάπη , η κοινωνική καταξίωση . Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Σαφώς και η εμφάνιση , το πάθος και το μοίρασμα εμπειριών είναι σπουδαίοι παράγοντες για όλους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα άτομα να επαναπαύονται σκεπτόμενοι ότι βρίσκονται ήδη σε μια σχέση και δεν πρέπει να προσπαθούν.

Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι η φροντίδα του εαυτού . Αυτό περιλαμβάνει και την εξωτερική , αλλά και την εσωτερική εμφάνιση . Πρέπει να εμπλουτίζουν την προσωπικότητα τους να φροντίζουν για το παρουσιαστικό τους , ώστε να είναι ελκυστικοί και σε προσωπικό , αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτό βοηθάει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και αυτομάτως δημιουργεί ένα είδος άμυνας στις κακές σχέσεις και στην απομάκρυνση από αυτές , γιατί ο ουσιαστικός λόγος που κάποια άτομα αισθάνονται ανήμπορα να αλλάξουν μια κακή συναισθηματική κατάσταση και παραμένουν προσηλωμένα σε μια σχέση είναι γιατί δεν πιστεύουν στις δυνατότητες τους και γιατί δε γνωρίζουν ποια είναι τα ουσιαστικά οφέλη μιας σχέσης που οδηγούν στην ψυχική ισορροπία.

Leave a reply